මගේ සමරිසි ජීවිතය ආරම්භ වුණේ මෙහෙමයි 2

ඉතිං ටික වෙලාවක් යද්දි මම ළඟට වයස අවරුදු 45-50ක වගේ අංකල් කෙනෙක් ආවා. මට මතක හැටියට ඔහු සරම ඇඳගෙන හිටියෙ. ඔහු මා ළඟින් ම ඉඳගත්තා. ප්රම‍ශ්න කළා මගේ කකුල්වල ඇති තුවාල ගැන. මමත් තැලිල- පොඩිවෙලා නැහැ. ඇත්ත ම කීවා. ඔහු මට සවන් දුන්නා.

මගේ අතේ තිබුණු හෝ ඔහු ගේ අතේ තිබුණු ලේන්සුවකින් මගේ එක කකුලක් ආවරණය කළා වගේ මතකයි. ඒ ලේන්සුව කාගෙද කියා මට මතක නැහැ. දැනට වසර 29-30කට කලින් සිදුවීමක් නේ මේ.

පස්සේ ඔහු, මගේ ඇඟ-පත අත ගෑවා. මුලින් තුවාල තිබුණු කකුල් දෙක ස්පර්ශ කළේ. පස්සෙ ටික ටික අත උඩට ගෙනාව වගේ මතකයි. මගේ කලිසමේ ගොල්ෆියට බොත්තම් අල්ලල තිබුණේ. ඒ හරිය ඔහු අතගාද්දී ගොල්ෆිය කඩාගෙන එන්න වගේ මට තේරුණා. ඇත්තට ම ඒක අලුත් අත්දැකීමක්. ඔහු පසුව එතැන සිපගත්තා. මට දැනුණා යම් වෙනසක්.

ඊට පස්සේ ….

සුමල් නලින්ද.
sumal.nalinda.3

Leave a Comment